PLÁN MOBILITY

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova". Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

- Lepší kvalita života – atraktivnější veřejné plochy, zlepšení bezpečnosti.
- Přínos pro životní prostředí – zlepšení kvality ovzduší a snížení hladiny hluku.
- Zlepšení mobility a dostupnosti městských oblastí a jejich služeb.
- Zlepšení image města jako města inovativního s vizí do budoucna.
- Potenciál lépe reagovat na potřeby různých skupin obyvatel měst.

Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

AKTUALITY

Připravujeme pro vás novou strategii dopravy!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou pro nás důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy Plánu mobility se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.

Přehled všech aktivit naleznete ZDE