Občané investovali miliony do dopravy

V rámci konané Mostecké krušnohorské slavnosti dne 10. 9. 2016 byl součástí této akce také stánek Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova. Návštěvníci měli možnost pohovořit se zpracovateli plánu mobility o nově zpracovávané dopravní strategii, zároveň mohli zaznačit problémy v dopravě do tzv. pocitové mapy, která je rovněž online dostupná na: www.pocitovemapy.cz/most-litvinov-2016

grafPři návštěvě stánku dostali návštěvníci také symbolický jeden milión korun a jeho investicí mohli určit, který druh dopravy by mělo město v příštích letech nejvíce finančně podporovat. Výsledky vypovídají o tom, který druh dopravy občané upřednostňují a chtěli by jej v budoucnu dále rozvíjet. Stánek během akce navštívilo více než 200 návštěvníků. Na základě přidělených financí zvítězila veřejná hromadná doprava, do které lidé investovali 68 mil. Kč. Na druhém místě v těsném závěsu se umístila cyklistická doprava s 60 mil. Kč, dále pěší doprava s 58 mil. Kč a automobilová doprava s 28 mil. Kč.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se takto vyjádřili ohledně potřeb financování dopravy. Výsledky budou zahrnuty do analytické části zpracovávaného plánu mobility.