Přijďte se dozvědět co se změní v dopravě

PUMM_M+L_VP_NCZajímá vás, jaké změny přinese Plán mobility? Jaké jsou plánovány aktivity a opatření v dopravě?  To vše a mnohem více se můžete dozvědět na druhém veřejném projednání Plánu mobility.

Most: 27. 11. 2017, od 16:00 hod., Magistrát města Mostu, velká zasedací místnost – 4. patro

Litvínov: 27. 11. 2017, od 18:00 hod., Centrum bakalářských studií, Ukrajinská 453

Na jednání bude prezentován koncept návrhové části Plánu mobility a návrh koncepce hodnocení SEA. Rovněž se budou probírat názory a podněty občanů k rozvoji dopravy.

Každý může do 7 pracovních dnů od veřejného projednání uplatnit k Návrhové části Plánu udržitelné městské mobility připomínku či námitku.

Připomínku k Analytické části může v písemné formě, případně osobně podat každý občan.

Kontaktní osobou je Ing. Veronika Lapková, referentka odboru rozvoje a dotací Magistrátu města Mostu (email: veronika.lapkova@mesto-most.cz).

K námitkám a připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě tj. po 6. 12. 2017 se nepřihlíží.

Koncept návrhové části (20.11.2017)