Sčítání dopravy

Město Most zpracovává strategický dokument týkající se udržitelné městské mobility. Klade si za cíl účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě a vytvořit příznivé podmínky pro místní obyvatele. V první polovině října začíná analytická část projektu. Jedním z prvních kroků bude sběr dat probíhající od 4. do 13. října. Největší akce bude v úterý 4. října, kdy v přesně stanoveném čase dopoledne a odpoledne bude 26 sčítačů na všech výpadovkách a vjezdech do města. Aby byla zajištěna bezpečnost, bude v místech sčítání omezená rychlost a sčítače budou doprovázet strážníci městské policie. Pozor! Akce se uskuteční bez ohledu na klimatické podmínky.

V následujících dnech se již budou osoby v reflexních vestách pohybovat přímo v Mostě na dopředu vybraných okružních či světelných křižovatkách.

Do listopadu bude proveden dopravně sociologický průzkum formou dotazníku. Sběr dat bude realizován buď dotazováním v domácnostech, nebo vyplněním online dotazníku. Připraveny jsou i dotazovací rozhovory po telefonu. Projekt zaštiťuje Evropská unie.

Zajímá Vás, co je to „sčítání dopravy“ a jak probíhá? Podívejte se na reportáž. Získaná data budou sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování Plánu udržitelné mobility pro města Most a Litvínov.

Odkaz na reportáž ZDE